Şub 04

Yeni ek ödeme yönetmeliği 2013

döner

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sayı: 49022165-010-99 / 297 31 Ocak 2013
Konu: Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği
Bilindiği üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görev yapan personelin ek
ödemesine ilişkin iş ve işlemler 01/04/2006 tarihinden itibaren 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Continue reading

Son Aramalar: